Πολιτική
Είναι φορές που σκέφτεσαι ότι η  υποτιθέμενη ταχύτητα, ελευθερία και διαφάνεια του διαδικτύου (βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου αληθές, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα) όπου οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς να περισσεύει ούτε ο ελάχιστος αναγκαίος χρόνος αφομοίωσης  και σκέψης, είναι μια συνθήκη η οποία θα στερήσει από τον ιστορικό του μέλλοντος […]