Κοινωνία
Κινητοποίηση για την ανάκληση της απόλυσης εργαζόμενης από την εργοδοσία της εταιρείας «ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ» πραγματοποίησε, σήμερα Τρίτης  στην είσοδο του εργοστασίου στο Κορωπί, το Συνδικάτο Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας Αττικής. Η εργαζόμενη απολύθηκε δύο χρόνια πριν την συνταξιοδότηση της (!), χωρίς ουσιαστικά δικαιολογία από τα αφεντικά.  Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το