Κοινωνία
«Για να αρθεί το αδιέξοδο και το αυτό το παιδί να συνεχίζει να σπουδάζει δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από τη νομοθετική διεκπεραίωση του θέματος. (…) Το ζήτημα είναι πως αυτός ο άνθρωπος που σήμερα κινδυνεύει να χαθεί δίνει έναν αγώνα για τα δικαιώματα των φυλακισμένων και ιδίως των νέων ανθρώπων που θέλουν  να σπουδάσουν. […]