Χωρίς κατηγορία
“Βάλτωσε το μετρό για 160 δις δρχ.” Με αυτόν τον πρωτοσέλιδο τίτλο μια ημερήσια εφημερίδα μας ενημέρωνε 2/10/96 για την κρίση στην κατασκευή του Μετρό. Σημειώνουμε ότι αυτός ο ίδιος ο εργολάβος δεν γνωρίζει τις πρόσθετες δαπάνες του, γιατί ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί οι αναγκαίες επί πλέον εργασίες, και ούτε, κατά συνέπεια, το συνακόλουθο χρονοδιάγραμμα. […]