Ιστορία
Στις 17-23 (4 – 10 με το παλιό ημερολόγιο) Νοέμβρη 1918 πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμοπλοίων, το 1ο Συνέδριο (Ιδρυτικό) του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ). Κύρια αποστολή του ήταν η συνένωση των, σκόρπιων ως τότε, σοσιαλιστικών οργανώσεων και ομάδων σε ένα ενιαίο κόμμα της εργατικής τάξης με δική του ταξική