Πολιτική

Η Κομισιόν… ξεβρακώνει την κυβέρνηση!

Δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψη σας η συγκεκριμένη είδηση, αν και έχω την υποψία ότι μάλλον πέρασε στα ψιλά.

Την περασμένη Πέμπτη έγινε γνωστή μια απάντηση του Κοινοτικού Επιτρόπου κυρίου Κατάινεν σε ερώτηση ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με μια έκθεση του ΟΗΕ όπου επισημαίνεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εφαρμοζόμενη στην Ελλάδα μνημονιακή πολιτική.

Στην απάντηση του, ο κ. Κατάινεν προβαίνει σε μια ιδιαιτέρως σοβαρή αποκάλυψη- ομολογία.

Ο τι δηλαδή ειδικά στη χώρα μας τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, δεν προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο λόγος αυτής της εξαίρεσης, όπως σημειώνει ο Επίτροπος, είναι ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει το κοινοτικό δίκαιο αλλά το δίκαιο των.. δανειστών της!

Ο κ. Κατάινεν αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά, ωστόσο, τα προγραμματικά έγγραφα (σ.σ εννοεί τα μνημόνια), δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της: υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να γίνει επίκληση του Χάρτη».

Κάτω από άλλες συνθήκες η δήλωση του κοινοτικού αξιωματούχου θα είχε προκαλέσει (δικαιολογημένα) σάλο. Αφού ούτε λίγο, ούτε πολύ, συνιστά απερίφραστη ομολογία όχι μόνο της συστηματικής παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ελληνική κυβέρνηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση που είναι και ο βασικός δανειστής.

Αποκαλύπτει όμως με εναργέστατο τρόπο το καθεστώς περιορισμένης (έως μηδενικής) εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας αφού το ελληνικό κράτος δεν έχει το δικαίωμα εφαρμογής του εθνικού δικαίου για τη στοιχειώδη προστασία των πολιτών του, απέναντι στις όποιες απαιτήσεις των δανειστών του.

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η δήλωση του κ. Κατάινεν δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αφού η συγκεκριμένη ρήτρα, περιλαμβάνεται στα ήδη υπογεγραμμένα από τις κυβερνήσεις και ψηφισμένα από τη Βουλή μνημόνια, όπου ορίζεται ότι του ελληνικού δικαίου θα υπερισχύει το δίκαιο του Λουξεμβούργου και της Αγγλίας, με όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς για τους δανειστές και ιδιαίτερα επαχθείς για τον ελληνικό λαό. 

Είναι όμως χαρακτηριστική η αποσιώπηση αυτής της πτυχής των μνημονίων τόσο από τα κόμματα που υποστηρίζουν τα μνημόνια, όσο και από τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας παραθέτουμε το κείμενο της ερώτησης των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και την απάντηση του κ. Κατάινεν.

Η ερώτηση 

 

 

«Θέμα: Έκθεση εμπειρογνώμονα των ΗΕ για την προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα ως απόρροια της εφαρμογής μέτρων λιτότητας.

Πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή των ΗΕ Cephas Lumina (Report on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1) διαπιστώνει ότι τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής υποβαθμίζουν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις των ΗΕ, αλλά και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Έκθεση συστήνει στους δανειστές (άρα και την ΕΕ), μεταξύ άλλων: α) να μην παρέχουν βοήθεια υπό όρους άσκησης παρεμβατικών και ταπεινωτικών πολιτικών που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· β) να συμπεριλάβουν τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας ως μετρήσιμους στόχους στο πρόγραμμα προσαρμογής· γ) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σχολιάζει τις θέσεις της Έκθεσης ως προς την παραβίαση δικαιωμάτων και από όργανα της ΕΕ και τις ανωτέρω συστάσεις που απευθύνονται και σε αυτήν;

2. Τι προτίθεται να πράξει για να παύσει η παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;»

Την ερώτηση υπογράφουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Κατρούγκαλος, Δ. Παπαδημούλης, Κ. Κούνεβα, Μ. Γλέζος, Κ. Χρυσόγονος, Σ. Σακοράφα. 

 

Η απάντηση 

«Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όσον αφορά, ωστόσο, τα προγραμματικά έγγραφα, δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της: υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να γίνει επίκληση του Χάρτη, ενώ στην Ελλάδα εναπόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της δύσκολης κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα και το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος . Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε εναργώς υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας προσαρμογής, μέσω της προστασίας των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων. Το πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, ενώ περιλαμβάνει πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των παροχών ανεργίας για τους μακροχρόνια άνεργους, καθώς και την πρόσβαση των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, δρομολογείται πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε πιλοτική βάση. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αρχίσει το 2015 και θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά την ανεργία, έχουν ήδη θεσπιστεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την πρόσληψη νέων και μακροχρόνια άνεργων».

(Visited 4 times, 1 visits today)
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend