Χωρίς κατηγορία
“Οι εργολάβοι γνώριζαν από τις γεωτρήσεις του 1995 ότι στο τμήμα της Πανεπιστημίου πριν από την Ιπποκράτους υπήρχαν και χαλαρά εδάφη”, αποκαλύπτει στην “Ε” ο πολιτικός μηχανικός Φίλιππος Βασιλείου. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην Πανεπιστημίου; “Πιστεύω ότι δεν έγινε ενίσχυση των χαλαρών εδαφών, ώστε να