Απόψεις
Η μεγάλη εβδομάδα και η προσμονή της ανάστασης είναι μια διαδικασία, που ξεπερνά το Πάσχα. Η χριστιανική πίστη είναι «δεμένη» με αυτή την αντίληψη για τη ζωή, δηλαδή την προσμονή για μια «αυτόματη» δικαίωση. Συνήθως, τέτοιες μέρες, επιδιώκεται μια αλλαγή των συμβόλων και των συμβολισμών, με ορισμένες παρομοιώσεις, για να γίνει αναφορά στην κοινωνική ανάσταση. […]