Πολιτική
Ο ένας (αριστερά) είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πρώην υπουργός της ΝΔ, πρώην βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ και γενικά «ανεξάρτητος» και «φιλελεύθερος». Ο άλλος (δεξιά) είναι ο Τζήμερος (δεν χρειάζονται άλλες πληροφορίες).  Ο Ανδριανόπουλος και ο Τζήμερος έγραψαν για την Εργατική Πρωτομαγιά. O Ανδριανόπουλος έγραψε μόνο ένα «τιτίβισμα». Ο Τζήμερος έγραψε ολόκληρο