Κοινωνία

Πεθαίνουμε σαν… χώρα

Το 2012 οι γεννήσεις στην Ελλάδα κρατήθηκαν οριακά σε επίπεδο υψηλότερο των 100.000. Πέρσι το ανάχωμα αυτό διαλύθηκε με πάταγο. Οι γεννήσεις στη χώρα μας, για πρώτη φορά από το 1931, που δημοσιεύει στοιχεία η ΕΛ.ΣΤΑΤ., έπεσαν κάτω από το όριο των 100.000.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2013 γεννήθηκαν 94.134 μωρά, έναντι 100.37, ένα χρόνο πριν. Από το 2008 και μετά, δηλαδή από την αρχή της ύφεσης, οι γεννήσεις ακολουθούν μια φθίνουσα πορεία, η οποία επιταχύνθηκε μετά την είσοδο της Ελλάδας στη μνημονιακή εποχή. Πιο αναλυτικά:

 • Το 2008 καταγράφηκαν 118.302 γεννήσεις, ενώ το 2010 είχαν μειωθεί σε 114.766, ήταν δηλαδή 3.536 λιγότερες.

 • Το 2011, και ενώ είχε αρχίσει για τα καλά η λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων, οι γεννήσεις έπεσαν δια μιας στις 106.428. Δηλαδή, η μείωση έφτασε τις 8.338 μέσα σε ένα χρόνο και τις 11.874 σε σύγκριση με το 2008.

 • Η πτώση συνεχίστηκε με όλο επιταχυνόμενο ρυθμό και την επόμενη διετία. Έτσι, το 2013 γεννήθηκαν μόλος 94.134 μωρά.

Συνολικά, λοιπόν, το 2013 σε σύγκριση με το 2008 γεννήθηκαν 24.168 μωρά λιγότερα. Το ‘’μερίδιο’’ της μετά μνημονίων εποχής, δηλαδή το διάστημα 2010-2013, ανέρχεται σε 20.632 γεννήσεις λιγότερες.

Δηλαδή, στην διάρκεια της εξαετούς ύφεσης, οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20,4%. Το 85% των απωλειών σημειώθηκε την τριετία 2011-2013 (σύγκριση με το 2010) και μόλις το 15% τα δύο πρώτα χρόνια της ύφεσης.

Με απλά λόγια, τα μνημόνια δεν έπληξαν μόνο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και τους οικογενειακούς προγραμματισμούς. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς…

Έτσι, ο δείκτης γεννητικότητας (γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους), που το 2008 ήταν 10,53, το 2011 έπεσε κάτω από το 10 και το 2013 έφτασε το 8,6, πέφτοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1031.

Σε ότι αφορά τους θανάτους, το 2013 ήταν 5.569 λιγότεροι σε σύγκριση με το 2012,χρονιά που σημειώθηκε ρεκόρ θανάτων κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Ο δείκτης θνησιμότητας (θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους) την τελευταία διετία είναι διψήφιος (10,52 το 2012 και 10,2 το 2013), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το 1989.

Μπορεί, βέβαια, οι θάνατοι να μειώθηκαν σε σχέση με το 2012, αλλά το ισοζύγιο γεννήσεων- θανάτων όχι μόνο παραμένει αρνητικό, αλλά και διευρύνθηκε. Το 2010 οι γεννήσεις ήταν 5.682 περισσότερες από τους θανάτους. Έκτοτε ‘’πήραν κεφάλι’’ οι θάνατοι: 4.671 περισσότεροι το 2011, 16.297 το 2012, 17.660 το 2013.

Να απαριθμήσουμε, λοιπόν, ορισμένα από τα ‘’δημογραφικά επιτεύγματα’’ της μνημονιακής πολιτικής:

 • Δείκτης γεννητικότητας 8,6 το 2013 από 10,53 το 2008.

 • Δείκτης θνησιμότητας 10,2 το 2013 από 9,61 το 2008.

 • Το 2008 γεννήσεις 5.682 περισσότερες από τους θανάτους.

 • Τ0 2013 θάνατοι 17.660 περισσότεροι από τις γεννήσεις.

 • Γεννήσεις το 2013, 24.168 λιγότερες από το 2008 ή ποσοστό μείωσης -20,4%.

 • Θάνατοι το 2013, 3.815 περισσότεροι από το 2008.

Μόνο σε δύο από τις 13 ελληνικές περιφέρειες το ισοζύγιο γεννήσεων- θανάτων είναι θετικό: Κρήτη +760 και Νότιο Αιγαίο +537. Από τις υπόλοιπες την αρνητική πρωτιά κατέχει η Κεντρική Μακεδονία με 2.926 θανάτους περισσότερος από τις γεννήσεις και ακολουθούν η Πελοπόννησος 2.416, η Αττική 2,171, η Θεσσαλία 2.103 κλπ.

Επίσης, το 2013 σε σύγκριση με το 2012:

 • Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών κάτω του ενός έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων ) αυξήθηκε από 2,91 σε 3,69.

 • Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) αυξήθηκε από 1,89 σε 2,63.

 • Ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) αυξήθηκε από 5,64 σε 5,79,

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ για λόγους σύγκρισης, δημοσιοποίησε ανάλογα στοιχεία των ευρωμεσογειακών χωρών. Σε ότι αφορά τον δείκτη γεννητικότητας η χώρα μας κατέχει την προτελευταία θέση ανάμεσα σε οκτώ χώρες (δείκτης 8,6) με τελευταία την Πορτογαλία με δείκτη 7,9 και πρώτη την Τουρκία με δείκτη 16,9.

Στο δείκτη θνησιμότητας την πρώτη θέση κατέχει η Βουλγαρία με 14,4 και στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν η Ελλάδα και η Πορτογαλία με 10,2. Το χαμηλότερο δείκτη έχει η Τουρκία, 4,9.

Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του παιδιού είναι η υψηλότερη στην Ελλάδα (31,8 ετών) και ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία με 31,7, 31,5 και 31,2 ετών αντίστοιχα.

Ο δείκτης παιδικής θνησιμότητας στην Ελλάδα ήταν 3,7, μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους δείκτες της Ιταλίας (2,9), της Πορτογαλίας (2,9) και της Ισπανίας (2,8%).

Αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων- θανάτων έχουν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Η Τουρκία είναι έξω από κάθε σύγκριση. Το 2013 γεννήθηκαν 1.283.068 παιδιά, ενώ οι θάνατοι ήταν μόλις 372.094. Δηλαδή, η καθαρή αύξηση του πληθυσμού ξεπέρασε τα 900.000 άτομα.

(Επισκέψεις: 45 φορές, όπου 1 ημερήσιες)
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend