Όλη η Ελλάδα βρίσκεται στα μπλόκα

Πάνω από 15.000 τρακτέρ στις Εθνικές οδούς

ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Κοινωνία • 25 Ιανουαρίου 2016

Συνεχίζουν με μεγαλύτερο πείσμα οι αγρότες τον αγώνα τους, με τα μπλόκα να πυκνώνουν σε όλη την Ελλάδα. Τα μπλόκα συνολικά ξεπερνούν τα 50 σε αριθμό καθώς στις εθνικές οδούς από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο βρίσκονται πάνω από 15.000 τρακτέρ.

Το μεγαλύτερο μπλόκο είναι αυτό της Νίκαιας. Οι αγρότες που συμμετέχουν σε αυτό με πάνω από 2.500 τρακτέρ πραγματοποίησαν σύσκεψη την Κυριακή το μεσημέρι με τουλάχιστον 100 φορείς.

ÔñáêôÝñ óôï ìðëüêï ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò Áãñïôþí êáé Êôçíïôñüöùí ôïõ Í. ËÜñéóáò óôá ÔÝìðç ôçí ÔåôÜñôç 20 Éáíïõñßïõ 2016. Óôá áéôÞìáôá ôùí áãñïôþí êáé êôçíïôñüöùí áðü ôçí ËÜñéóá åêôüò áðü ôï áóöáëéóôéêü, ôï öïñïëïãéêü êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðåñéëáìâÜíïíôáé,åðßóçò, êáé áéôÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôéò åðéóôñïöÝò ðëçñùìþí ðåôñåëáßïõ áðü ôï 2013, ôçí ðëçñùìÞ ôùí äéêáéùìÜôùí,áëëÜ êáé ôçí ðëçñùìÞ ôçò åîéóùôéêÞò ãéá ôïõò êôçíïôñüöïõò, üðùò åðßóçò êáé ôï èÝìá ôçò öïñïëüãçóçò ôïõ êñáóéïý êáèþò åðß ðïäüò ðïëÝìïõ âñßóêïíôáé êáé ïé áìðåëïõñãïß êáé ïé ïéíïðïéïß. (EUROKINISSI)

Αξίζει να σημειωθεί πως το Σάββατο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εργατοϋπαλλήλων στη κεντρική πλατεία της Λάρισας, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου, η οποία μετατράπηκε σε συλλαλητήριο που κατευθύνθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων χαιρέτισε όλους όσους συμπαραστέκονται στον αγώνα και συμμετείχαν στη σύσκεψη και καλεί σε νέα Πανελλαδική συνάντηση όλων των μπλόκων στο ίδιο σημείο την Τρίτη 26 Γενάρη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων

«Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων χαιρετίζει από το μπλόκο της Νίκαιας τους 100 περίπου μαζικούς φορείς -εργατικά σωματεία, συλλόγους επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών, γυναικών, συνταξιούχων, φοιτητών, δημοτικές αρχές κα- από τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας, που παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση συμπαράστασης κι αλληλεγγύης στο δίκαιο αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Γενάρη, στο χώρο του μπλόκου.

Η συμπαράσταση των εκπροσώπων των φορέων εκφράστηκε με τη στήριξη του αγώνα και του πλαισίου των αιτημάτων μας.

Δεν έχει δηλαδή, σχέση με τα ψεύτικα και παραπλανητικά «λόγια συμπάθειας και κατανόησης» που ακούγονται από τα χείλη κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και άλλων “φίλων” μας οι οποίοι, ενώ από τη μία δηλώνουν πως είναι δίκαιος ο αγώνα μας, από την άλλη στηρίζουν την ΚΑΠ της ΕΕ και της κυβέρνησης που μας καταστρέφει και την οποία εμείς την αντιπαλεύουμε στους δρόμους. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά θέλουν να μας υποδείξουν -αν όχι να μας επιβάλλουν- τις μορφές πάλης που θα χρησιμοποιήσουμε, θέτοντας απαγορευτικά όρια στην αγωνιστική δράση μας.

Για τους μικρομεσαίους αγρότες που δίνουμε, με νύχια και με δόντια, τη μάχη για την επιβίωση, αυτή η συμπαράσταση έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς η πείρα μας έχει διδάξει ότι η αγωνιστική συμπόρευση και συμπαράταξη της αγροτιάς με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα του χωριού και της πόλης, δίνει δύναμη, αποτελεσματικότητα και προοπτική στον αγώνα μας.

agrotes-trakter

 

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε την πάλη αυξάνοντας, όσο το δυνατόν περισσότερο, την πίεση προς την κυβέρνηση, ώστε ν’ αναγκαστεί ν’ αποσύρει το σχέδιο για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό που μας εξοντώνει, αλλά και να ικανοποιήσει τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά μας, όπως ιεραρχούνται στο πλαίσιο διεκδίκησης που έχει καθοριστεί στις μαζικές συσκέψεις της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση και πορεία θα συμβάλλει καθοριστικά η σύσκεψη των μπλόκων που ορίστηκε για την Τρίτη 26 Γενάρη, στη 1 μετά το μεσημέρι, στο πολιτιστικό κέντρο της Νίκαιας της Λάρισας στην οποία, ως μπλόκο της Νίκαιας, καλούμε με βάση πλαίσιο αιτημάτων μας να πάρουν μέρος όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα». `

Ανοιγοκλείνουν τα Τέμπη

Στα Τέμπη οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο το Σαββατοκύριακο, όπως είχαν ανακοινώσει με δίωρους αποκλεισμούς το πρωί και το απόγευμα.

Στην ίδια κατεύθυνση και τη Δευτέρα τα Τέμπη θα παραμείνουν κλειστά από τις 12.00 μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι και από τις 7.00 το απόγευμα μέχρι τις 9.00

Συνάντηση και στη Θεσσαλονίκη

Εντωμεταξύ την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται ακόμα μια πανελλαδική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη από εκπροσώπους των μπλόκων στην οποία θα συζητηθούν οι διαθέσεις σχετικά με την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αγρότες φαίνεται να βλέπουν με δυσπιστία την συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας πως αν η συζήτηση δεν ξεκινήσει από μηδενική βάση, δεν έχει νόημα οποιαδήποτε συνάντηση.

Οργή αγροτών κατά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Στο Μαξίμου πάντως υπάρχει προβληματισμός, καθώς η ένταση των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει μεγαλώσει, ενώ οι αγρότες κινούνται σε ευθεία αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση.

Αυτό διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι μετά το επεισόδιο με τον εγκλωβισμό  του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου στην Κομοτηνή, οι αγρότες υποδέχτηκαν με οργή τόσο τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Παπαδόπουλο, όσο και τον βουλευτή Κιλκίς του κυβερνώντος κόμματος, κ. Θεόδωρο Παραστατίδη

Πού υπάρχουν μπλόκα

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία

Υπό κατάληψη εξακολουθεί να βρίσκεται η Εγνατία οδός στον κόμβο των Κερδυλλίων.

Στη διασταύρωση Κοκκινογείων Δράμας, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Στον νομό του Κιλκίς, το μπλόκο βρίσκεται επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Πεστριτσίου.

Στον νομό Πέλλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα.

Στην είσοδο στη Χαλκηδόνα είναι παρατεταγμένα τρακτέρ και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς

Στα διόδια των Μαλγάρων βρίσκονται παρατεταγμένα και μπλοκάρουν το δρόμο.

Στον κόμβο Νισελίου στην Εγνατία οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Στον νομό Χαλκιδικής, έχουν στηθεί δύο μπλόκα, στον κόμβο των Νέων Μουδανιών και σε αυτόν της Νέας Καλλικράτειας.

Ενισχύεται το μπλόκο του Ισθμού στην Κόρινθο, ενώ νέα μπλόκα στήνονται σε Λακωνία και Αρκαδία.

Στην Αχαΐα παραμένουν τα μπλόκα στην εθνική οδό Πατρών- Πύργου στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και στην εθνική οδό Πατρών- Αθηνών, στο ύψος του Αιγίου.

Στην Ηλεία, οι αγρότες παραμένουν σε δύο σημεία της εθνικής οδού Πατρών- Πύργου και συγκεκριμένα στους κόμβους της Μαραθιάς και του Κουρτεσίου.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες έχουν παρατάξει τρακτέρ σε δύο σημεία της εθνικής οδού Αντιρρίου- Ιωαννίνων.

 

Ετικέττες: ,

kapsimi

kapsimi

kapsimi

Τα σχόλια δεν είναι διαθέσιμα

Άποστολή άρθρου μέσο Email